LEX AUDIT
LEX AUDIT

Audit >>>


Rýchly kontakt >>>

LEX AUDIT, spol. s r. o.
Damborského 3
949 01 Nitra

Tel.: 037/6 510 510
FAX: 037/6 510 511
e-mail: lexaudit@lexaudit.sk

.: Všetky kontakty TU :.

Linky >>>

www.taxcompany.sk
www.drsr.sk
www.orsr.sk
www.zrsr.sk
www.skau.sk
www.skdp.sk
www.zbierka.sk

AUDIT  • audit individuálnej účtovnej závierky (IAS/IFRS)
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky (IAS/IFRS)
  • kontrola účtovníctva
  • kontrola aplikácie účtovných postupov
  • tvorba vnútropodnikových smerníc pre oblasť vedenia účtovníctva
Audit predstavuje v súčasnosti nevyhnutnú súčasť podnikateľského života mnohých podnikov.Predstavuje zhodnotenie kvality a dôveryhodnosti informácií dôležitých pre manažment, ale aj vonkajšie okolie. Kvalitné audítorské služby reagujú na dynamicky sa meniace podmienky spôsobené aplikáciou medzinárodných štandardov. Naša spoločnosť okrem štandartných audítorských postupov venuje pri výkone auditu zvýšenú pozornosť aj špecifikám podnikania a ekonomického prostredia konkrétneho subjektu. Považujeme za samozrejmé poskytovať naše služby čo najefektívnejšie a preto popri individuálnom prístupe využívame aj dostupné prostriedky informacnej techniky.
LEX AUDIT
LEX AUDIT